Integritetspolicy

Strand Fastighetsförmedling - behandling av personuppgifter

Strand Fastighetsförmedling registrerar och behandlar kunders personuppgifter. Strand Mäkleri behandlar personuppgifter i enlighet den nya Dataskyddsförordningen (GDPR).

Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Strand Fastighetsförmedling är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, lämna en intresseanmälan eller anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss eller delta vid visningar.

Strand Fastighetsförmedling kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till Strand Fastighetsförmedling samarbetspartners som då kan behandla dina personuppgifter. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda dina personuppgifter för andra syften än Strand Fastighetsförmedling.

SYFTEN MED BEHANDLINGEN

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att Strand Fastighetsförmedling ska kunna uppfylla åtaganden mot dig. Strand Fastighetsförmedling behandlar även personuppgifter för följande syften:

Administrera fastighetsförmedling, tjänster m.m: Personuppgifterna används för att administrera förmedlingen av en kommersiell transaktion, bostad, tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats och för att Strand Fastighetsförmedling ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Marknadsföringsändamål: Dina uppgifter används även i syfte att kunna erbjuda direkt marknadsföring via telefon eller skickas till din e-postadress eller via sms till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på Strand Fastighetsförmedling (adress nedan). Dina personuppgifter används även för statistiska ändamål och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Slutpriser och annan information om objekt m.m: Bilder och information (bostaden, adress, gata, försäljningspris, namn på köpare och säljare) kan också användas var för sig eller gemensamt för publicering av Strand Fastighetsförmedling eller våra samarbetspartners samt för att marknadsföra Strand Fastighetsförmedling tjänster till allmänheten.

Bevarande och gallring

Strand Fastighetsförmedling bevarar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation har upphört. Strand Fastighetsförmedling vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.

Samtycke

Genom att godkänna våra villkor, genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss samtycker du till Strand Fastighetsförmedling insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag

I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Strand Fastighetsförmedling skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. Strand Fastighetsförmedling kan även vara skyldigt på grund av tvingande lag att överföra dina personuppgifter till vissa myndigheter, exempelvis Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige.

Dina rättigheter

Om du vill veta vilka personuppgifter Strand Fastighetsförmedling har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på adressen nedan. Om du begär att Strand Fastighetsförmedling slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att Strand Fastighetsförmedling inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter Strand Fastighetsförmedling har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen nedan.

Läs även mer specifkt om hur vi hanterar information i anlsutning till vår mäklerverksamhet på denna länk: https://gdpr.kundenssida.se/

Kontakta mig
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!